Hướng dẫn tích hợp gửi mail cho Odoo 11

Một trong những vấn đề quan trọng đối với người sử dụng hệ thống ERP là gửi mail. Thông thường Email sẽ được sử dụng để gửi email tài khoản kết nối ERP, thông báo lịch làm việc sắp tới, Email giữa các thành viên trong công ty … Vì vậy, Email là một trong những tính năng quan trọng nhất của hệ thống ERP.

Hôm nay, Công ty TNHH Công nghệ ALOHA hướng dẫn tích hợp Odoo 11 với hệ thống Email ngoài của Gmail.

Bước 1: Trong danh sách Tab chức năng, click chọn Thiết lập

Bước 2: Trong danh sách chức năng chọn Thiết lập chung

Bước 3: Tích chọn Máy chủ Email Ngoài

Bước 4: Cấu hình Máy chủ Nhận Email

Bước 5: Trong Máy chủ nhận Mail, click chọn Tạo

Bước 6: Đây là bước quan trọng nhất trong cấu hình Máy chủ nhận Mail, 

 • Tên: pop gmail
 • Kiểu máy chủ: Địa chỉ máy chủ POP
 • Tên máy chủ: pop.gmail.com
 • Cổng: 995 
 • SSL/TLS:
 • Tên đăng nhập: aloha.cskh@gmail.com
 • Mật khẩu: hblwdfpkxbkpfrrh

Nhấn Kiểm thử & Xác nhận và Click chọn Lưu

Bước 7: Tích chọn Máy chủ Email ngoài, chọn Máy chủ gửi Email

Bước 8: Mặc định sẽ có một cấu hình máy chủ gửi Email của hệ thống, tích chọn Máy chủ gửi Email, click Hành động Xoá 

Bước 9:  Xác nhận xoá bản ghi, click chọn Đồng ý

Bước 10: Trong Máy chủ Gửi Email, chúng ta đã xoá bản ghi mặc định của hệ thống, bây giờ tạo mới bằng cách click Tạo

Bước 11: Đây là bước quan trọng nhất trong cấu hình Máy chủ Gửi Email,

 • Mô tả: smtp gmail
 • Mức ưu tiên: 10
 • SMTP Server: smtp.gmail.com
 • Cổng SMTP: 465
 • Bảo mật kết nối: SSL/TLS
 • Tên đăng nhập: aloha.cskh@gmail.com
 • Mật khẩu: hblwdfpkxbkpfrrh

Bước 12: Nhấn vào Kiểm thử Kết nối, Nếu thông báo như sau bạn đã cấu hình thành công và nhấn nút Lưu

 

Như vậy, Chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cấu hình gửi mail cho Odoo 11. Mọi thắc mắc vui lòng comment phía dưới.

Xin cảm ơn!

Bình luận

Bài viết liên quan