Giới thiệu nghiệp vụ quản lý bán hàng

Đối với hoạt động bán hàng có công nợ hệ thống cung cấp các chức năng liên quan ở phân hệ bán hàng. Bạn sẽ thực hiện các thao tác theo quy trình bán hàng:

o   Tạo và gửi báo giá cho khách hàng

o   Xác nhận đơn hàng

o   Giao hàng

o   Ghi công nợ và nhận tiền từ khách hàng

Phân hệ bán hàng trên danh mục chính

Bình luận

Bài viết liên quan