Hướng dẫn tích hợp gửi mail cho Odoo 11

Một trong những vấn đề quan trọng đối với người sử dụng hệ thống ERP là gửi mail. Thông thường Email sẽ được sử dụng để gửi email tài khoản kết nối ERP, thông báo lịch làm việc sắp tới, Email giữa các thành viên trong công ty … Vì vậy, Email là một trong những tính năng quan trọng nhất của hệ thống ERP.