Những kỹ năng “quái” nào giúp bạn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp?

Có rất nhiều thứ cần thiết để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp hơn chỉ là viết code đơn thuần. Từ làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề, cho đến việc kiểm soát phiên bản, bạn sẽ không thể chuyên nghiệp nếu thiếu đi một tập những kỹ năng quan trọng khác. Với tất cả những thảo luận xung quanh việc học lập trình, rất dễ để nghĩ rằng việc biết một ngôn ngữ lập trình là tất cả những gì cần thiết để trở thành một lập…