Giới thiệu nghiệp vụ Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự hay quản trị nguồn nhân lực đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc khai thác và quản lý tốt nguồn lực này nhằm phục vụ cho sự phát triền của doanh nghiệp là vấn đề được các doanh nghiệp chú trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm quản lý nhân sự cũng như vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý nhân sự.   Quản lý nhân sự…