Các tính chất hướng đối tượng của Java

Lập trình hướng đối tượng có 4 tính chất: tính trừu tượng, tính đóng gói, tính kế thừa, tính đa hình. Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên bản thân nó cũng mang 4 tính chất đó. 1. Tính chất trừu tượng (abstract) Tính trừu tượng trong lập trình hướng đối tượng là từ các mô tả, scenario, của chương trình tìm ra các đặc trưng, hành động để trừu tượng hóa thành các đối tượng các class. Ví dụ viết 1 chương trình nhập thông…

So sánh lập trình cấu trúc (POP) với hướng đối tượng (OOP)

So sánh lập trình cấu trúc với hướng đối tượng. Lập trình hướng đối tượng là gì? Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming – OOP): là một kỹ thuật lập trình, trong đó chương trình sẽ được chia ra thành các phần nhỏ được gọi là đối tượng (Object). Đối tượng trong lập trình hướng đối tượng sẽ tương ứng với các thực thể trong bài toán, nó sẽ có các thuộc tính (attribute), các hành động (method). Các đối tượng có thể tương tác với nhau. Các…

Biên dịch (compiled) và Thông dịch (interpreted)

Chúng ta khi nhắc đến các ngôn ngữ lập trình thường nhắc đến cụm từ biên dịch (compiled) và thông dịch (interpreted). Vậy thực sự chúng là gì? Ngôn ngữ thông dịch Khi một ngôn ngữ lập trinh được xác định là thông dịch, chương trình được viết ra khi chạy sẽ được dịch trực tiếp thành mã máy (ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu được) để máy tính thực thi chúng. Khi chương trình chạy đến dòng lệnh nào sẽ chuyển thành mã máy đến đó để máy…

Process và Thread

Process và Thread Process là quá trình hoạt động của một ứng dụng. Điều đó nghĩa là gì? Có thể lấy một ví dụ như sau, khi bạn click đúp chuột vào biểu tượng MS Word, một process chạy ứng dụng Word được khởi tạo. Thread là một bước điều hành bên trong một process. Một process dĩ nhiên có thể chứa nhiều thread bên trong nó. Khi chúng ta chạy ứng dụng Word, hệ điều hành tạo ra một process  và bắt đầu chạy các thread chính của process…

Việt hóa hệ thống odoo 11.0

Hệ thống các module trong gói giải pháp Openerp – hiện nay được đổi tên là Odoo ngôn ngữ mặc định là English. Để có thể sử dụng cho người Việt, chúng ta cần phải Việt hóa. Dưới đây là một cách dịch, các bạn có thể tham khảo. Bước 1. Cài gói ngôn ngữ tiếng Việt có sẵn của OpenERP vào trước : Administrator> Preferences> Language  – Chọn Vietnamese / Tiếng Việt > Ấn Save để lưu lại. Bước 2. Bạn vào Setting > Translations: trong mục này bạn chọn Load…

Những kỹ năng “quái” nào giúp bạn trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp?

Có rất nhiều thứ cần thiết để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp hơn chỉ là viết code đơn thuần. Từ làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề, cho đến việc kiểm soát phiên bản, bạn sẽ không thể chuyên nghiệp nếu thiếu đi một tập những kỹ năng quan trọng khác. Với tất cả những thảo luận xung quanh việc học lập trình, rất dễ để nghĩ rằng việc biết một ngôn ngữ lập trình là tất cả những gì cần thiết để trở thành một lập…