Hướng dẫn tích hợp gửi mail cho Odoo 11

Một trong những vấn đề quan trọng đối với người sử dụng hệ thống ERP là gửi mail. Thông thường Email sẽ được sử dụng để gửi email tài khoản kết nối ERP, thông báo lịch làm việc sắp tới, Email giữa các thành viên trong công ty … Vì vậy, Email là một trong những tính năng quan trọng nhất của hệ thống ERP.

Giới thiệu Nghiệp vụ Quản lý dự án

Dự án là một quá trình cụ thể đặc thù bao gồm các hoạt động được phối hợp và kiểm soát, có ngày khởi đầu, ngày kết thúc, và được thực hiện trong những tình huống có các hạn chế về mặt thời gian, chi phí và nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu phù hợp với những yêu cầu cụ thể đã được đặt ra.

Giới thiệu nghiệp vụ Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự hay quản trị nguồn nhân lực đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc khai thác và quản lý tốt nguồn lực này nhằm phục vụ cho sự phát triền của doanh nghiệp là vấn đề được các doanh nghiệp chú trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm quản lý nhân sự cũng như vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý nhân sự.   Quản lý nhân sự…